Sentralt i LiveGym+ er vår app. 
Her blir du tett oppfulgt hver dag.

Basert på ditt opplegg kan du registrere måltidene du spiser og treningene du er med på.
Her registrere du vekt for å se vektnedgang og ser status til en hver tid.
Appen hjeper deg også aktivt med å følge planen. Hver gang du evt avviker fra planen vet appen om dette og følger opp med råd og hint i appen og gjennom pushmeldinger.

Last ned appen LiveGym+ i Google play store og Apple store.